Bắc Ninh: 10 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 97,4% dự toán năm

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã vượt dự toán. Ảnh: Hà Linh

Báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, trong tổng thu nội địa, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương có tốc độ tăng cao nhất so với các khu vực khác, tăng 29,3% so với cùng kỳ, vượt 15,9% so với dự toán năm; tiếp đến là khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp tăng 20%, đạt 85,2% dự toán; thu lệ phí trước bạ tăng 11%, đạt 81,6% dự toán; thu phí, lệ phí tăng 10,8%, đạt 74% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9,2%, đạt 92,1% dự toán...

Về chi ngân sách địa phương, 10 tháng ước chi đạt hơn 14.340 tỷ đồng. Nhiệm vụ chi ngân sách thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh cho hay, từ nay đến cuối năm dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm, cơ quan tài chính đã chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Cụ thể, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa phương thức quản lý; tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế.

Trong 2 tháng nước rút, cơ quan thuế, hải quan đang tăng cường quản lý, nắm chắc nguồn thu; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thuế, phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh; quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; đôn đốc thu kịp thời các khoản thu theo kiến nghị, kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Cùng với đó, các ngành cũng nâng cao chất lượng phân tích dự báo, rà soát và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm đến nguồn thu nhất là năng lực sản xuất mới phát sinh, gắn với việc đánh giá tăng trưởng kinh tế, xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước phù hợp với yếu tố ảnh hưởng...

Cùng với đó, Sở Tài chính cũng chủ động tham mưu UBND tỉnh tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí trong dự toán; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên chặt chẽ, chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi dự toán được giao.

Ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh, ngành Tài chính Bắc Ninh cũng chủ động thực hiện hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ...