Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, ngày 24/3/2021

Ảnh: TL

Tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIV, Quốc hội phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ, vừa bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội, vừa tổ chức thành công bầu cử trên phạm vi cả nước.

Kỳ họp thứ 11 là dịp cuối cùng để Quốc hội đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được trong chặng đường 5 năm qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới.

Có thể nói, đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn nhân sự sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Quốc hội xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận rất cao. Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch nước; 3 phó chủ tịch Quốc hội; 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Chủ nhiệm 3 ủy ban của Quốc hội và Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 phó thủ tướng Chính phủ và 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách 3 phó chủ tịch, 7 ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia và danh sách phó chủ tịch và 3 ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, “Quốc hội bày tỏ niềm tin rằng, những lãnh đạo mới được Quốc hội bầu, phê chuẩn tại kỳ họp này, sẽ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước. Quốc hội lưu ý và nhấn mạnh rằng, việc kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp này là bước chuyển giao quan trọng để các cơ quan nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật đến hết nhiệm kỳ. Đặc biệt cần tập trung cao độ cho việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với việc phòng, chống đại dịch Covid-19, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 23/5/2021 tới đây, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân”.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới, Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn lại các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các thành viên Chính phủ, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến thời điểm đó mới được coi là chính thức hoàn tất việc kiện toàn nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ mới. Dẫu vậy, ngay từ lúc này, cả guồng máy đã sẵn sàng cho chặng đưa mới đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới.

Đoàn Trần