Ủy viên bảo hiểm bang Washington, Mỹ, ông Mike Kreidler cho biết đã có quyết định xử phạt 4 công ty bảo hiểm trên vì đã bán bảo hiểm với giá quá cao cho những khách hàng ở bang Washington.

Các công ty này cũng đã hoàn trả hơn 1 triệu USD tiền vượt quá giá bảo hiểm cho khách hàng của họ, cộng thêm 8% lãi. Đã có gần 4.800 hợp đồng bảo hiểm tự động từ năm 2009 đến năm 2013 được nhận khoản tiền bồi hoàn này./.

H.C ( theo insurancejournal)