Ban hành Bộ tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch Covid -19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại
Dây chuyền lắp ráp hàng điện tử công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh họa

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại chỉ được phép hoạt động khi đảm bảo 5 bộ tiêu chí gồm: Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ truyền thống; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất; Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ.

Nguyên tắc hoạt động của các đơn vị nêu trên là phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch theo quy định và xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đơn vị chỉ được sản xuất, kinh doanh khi đáp ứng các bộ tiêu chí về hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình hoạt động, người lao động, người sử dụng lao động tại các đơn vị; các đối tác; khách hàng mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc khai báo y tế, quy định 5K khi đến làm việc, liên hệ công tác, giao dịch.

Về điều kiện hoạt động an toàn, người đã tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng (được kích hoạt mã QR xanh trên ứng dụng “Y tế HCM”) hoặc xuất trình giấy tờ sau: là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) được tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt xã hội theo mức độ kiểm soát dịch của thành phố.

Riêng người chưa tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR) còn hiệu lực theo quy định, được ưu tiên làm việc trực tuyến hoặc tại các bộ phận hạn chế tiếp xúc và phải cam kết đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Các đơn vị sẽ tự đánh giá, triển khai thực hiện theo bộ tiêu chí và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, thông báo với các cơ quan có chức năng (thông qua cổng thông tin an toàn Covid https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/) để tổ chức hậu kiểm. Đối với các đơn vị hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì thông báo với ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, ban quản lý khu công nghệ cao. Đối với các đơn vị khác thì thông báo với UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức.

Các đơn vị đạt các tiêu chí theo quy định thì được phép hoạt động. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí; trường hợp có tiêu chí không đạt thì tạm dừng hoạt động (đối với từng bộ phận, phân xưởng, dây chuyền, khu vực, ngành hàng, cụm, điểm văn phòng,...) để khắc phục và được hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định.

Trường hợp tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị được hoạt động trở lại khi đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cho phép./.