Theo đó, ngày 27/2/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-TCDT về việc giao nhiệm vụ xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2023 - 2024.

Xuất cấp hơn 34.100 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh kỳ II năm học 2023 - 2024
Bảo đảm đúng tiến độ xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II, năm học 2023 - 2024

Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú sẽ xuất cấp, vận chuyển, bàn giao hơn 4.862 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh ở tỉnh Hà Giang trong học kỳ II, năm học 2023 - 2024. Ảnh: Đức Minh

Để tránh xảy ra hiện tượng các trường gặp khó khăn do chậm được tiếp nhận gạo trong việc nuôi dưỡng học sinh, Tổng cục DTNN yêu cầu cục trưởng các Cục DTNN khu vực được giao nhiệm vụ xuất gạo rà soát tình hình thực hiện, bảo đảm thực hiện giao gạo theo đúng tiến độ, thời gian quy định.

Cụ thể, đối với các địa phương đã ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo của UBND cấp tỉnh: Các Cục DTNN khu vực khẩn trương lựa chọn đơn vị vận chuyển, tổ chức xuất kho, vận chuyển; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, trường học được giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo để giao gạo cho địa phương kịp thời theo đúng kế hoạch tiếp nhận của địa phương.

Đối với các địa phương chưa ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo hỗ trợ: Các Cục DTNN khu vực chủ động có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh khẩn trương ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo làm căn cứ để thực hiện thủ tục giao, nhận gạo; bảo đảm đúng tiến độ, thời gian quy định (xong trước ngày 25/4/2024).

Cục trưởng Cục DTNN khu vực chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức triển khai thực hiện xuất cấp, giao nhận gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh bảo đảm nhanh nhất và theo đúng quy định tại Thông tự số 51/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng DTQG xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ./.