bhxh

Đối tượng đến giải quyết chế độ tại BHXH Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Trung Thu

Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa sẽ đòi hỏi duy trì được quyết tâm chính trị cũng như cam kết tài chính lâu dài.

PV: Bà đánh giá như thế nào về vấn đề cải cách hệ thống quản lý hành chính của BHXH Việt Nam hiện nay?

- Bà Nguyễn Nguyệt Nga: Trong thời gian vừa qua, BHXH Việt Nam đã thực hiện được những thay đổi nhất định và hiện đang đi đúng hướng khi thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản lý hành chính của mình, như giảm được số thủ tục hành chính. Mặc dù vậy, để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa sẽ đòi hỏi duy trì được quyết tâm chính trị cũng như cam kết tài chính lâu dài.

Đây là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi phải có tầm nhìn dài hạn, kế hoạch hiện đại hóa toàn diện và triệt để, có lộ trình phù hợp và được đảm bảo đủ ngân sách để thực hiện. Việc thực hiện các nỗ lực lẻ tẻ rời rạc không hệ thống sẽ làm cho quá trình tăng cường hệ thống không được đồng bộ, chậm chạp hơn và không tiến tới một hệ thống hiện đại về lâu dài.

PV: Vậy, WB đã có những hỗ trợ như thế nào giúp BHXH Việt Nam thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ BHXH, BHYT, thưa bà?

- Bà Nguyễn Nguyệt Nga: Với mục tiêu giảm số thủ tục, số giờ cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH, tăng hiệu quả hoạt động của ngành BHXH, thời gian vừa qua, WB đã cùng BHXH Việt Nam tiến hành rà soát, thiết kế lại các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, trước mắt ưu tiên thiết kế lại 31 quy trình thu, sổ thẻ; trong đó, đặc biệt chú ý tới việc đăng ký mã định danh duy nhất.

BHXH Việt Nam đang đi đúng hướng, khi thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản lý hành chính. Nhưng, để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa sẽ đòi hỏi duy trì được quyết tâm chính trị cũng như cam kết tài chính lâu dài.

nga

Bà Nguyễn Nguyệt Nga

Khi sử dụng mã định danh duy nhất, sổ BHXH, thẻ BHYT giấy sẽ được thay thế bằng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử; tạo điều kiện thuận lợi hơn nhiều cho các đơn vị sử dụng lao động và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các ngành. BHXH Việt Nam không cần nhận, xử lý và lưu giữ tài liệu chứng từ dạng giấy, 100% giao dịch điện tử sẽ được đưa vào hoạt động; tạo toàn quyền tự chủ cho các đơn vị trong khai báo và nộp tiền đóng góp tham gia BHXH. Một mẫu kê khai hợp nhất sẽ được thay thế cho toàn bộ các mẫu biểu khai báo trước đây trong 31 quy trình, v.v…

Thực hiện thành công tái cấu trúc các quy trình nghiệp vụ này sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ của BHXH Việt Nam như: rút ngắn thời gian giao dịch của cơ quan BHXH với người dân và doanh nghiệp; nâng cao độ chính xác, nhanh gọn của thông tin; giảm tối đa các tài liệu giấy trong giao dịch; nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động nghiệp vụ...

PV: Theo bà, cần phải làm gì để quá trình tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ này được thuận lợi, giảm thời gian giao dịch cho người dân và doanh nghiệp?

- Bà Nguyễn Nguyệt Nga: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, có năm nhân tố chính quyết định việc cải thiện thành công công tác quản lý hệ thống an sinh xã hội như sau:

Một là, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ nhằm giảm bớt thủ tục hành chính. Cải cách về quy trình nghiệp vụ là một trong các cốt lõi để tăng hiệu suất. Cho đến nay, BHXH Việt Nam đã đạt được một số tiến triển về mặt này trong khuôn khổ lộ trình cải cách như giảm được số thủ tục hành chính. Mặc dù vậy, để hoàn toàn phổ cập những thay đổi này vào trong hoạt động của tất cả chi nhánh trên toàn quốc sẽ cần nhiều thời gian và cần được hỗ trợ bởi các cải cách và đầu tư khác.

Tiếp theo là, đầu tư vào công nghệ để hiện đại hóa thủ tục hành chính. Cho đến nay, hệ thống cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam vẫn chưa được cải thiện đúng mức và chưa có một hệ thống chung cho phép kết nối với các cơ quan khác. Công việc này cần được đặt biệt quan tâm, nhưng để đầu tư đạt hiệu quả cần dựa trên đánh giá về nhu cầu sử dụng và quy trình nghiệp vụ sau cải cách.

Thêm vào đó là việc trao quyền và đào tạo nhân viên, bắt đầu với bằng cách đánh giá cặn kẽ các kỹ năng hiện có và nhu cầu đào tạo trong tổ chức. BHXH Việt Nam không cần tăng thêm nhân viên mà cần cải thiện chất lượng và đào tạo nhân viên.

Ngoài ra, cần áp dụng các cải tiến hướng tới khách hàng như các biện pháp giúp sử dụng các dịch vụ BHXH thuận tiện hơn và cải thiện hệ thống chi trả; các chương trình truyền thông và tiếp cận đến khách hàng. Các cải tiến này sẽ hiện đại hóa hệ thống, sử dụng công nghệ để cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường bảo mật thông tin và giúp giảm thiểu gian lận.

Tại thời điểm này, các cải cách trong quy trình nghiệp vụ trên thế giới tập trung vào bốn lĩnh vực chính: các biện pháp giúp người dùng truy cập và sử dụng các dịch vụ BHXH dễ dàng và thuận tiện; cải tiến trong việc chi trả mức hưởng; cải thiện cơ chế phân bổ đúng lợi ích cho đúng đối tượng và các biện pháp nâng cao tầm quan trọng của hệ thống BHXH trong xã hội.

PV: Xin cảm ơn bà!

An Nhi