bhxh hn

Bảo vệ của BHXH TP Hà Nội đo thân nhiệt cho người dân đến giao dịch tại bộ phận “Một cửa”. Ảnh: Ngọc Dũng

Đó là nội dung trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội thành phố (BHXH TP) Hà Nội ban hành.

Tại kế hoạch này, Giám đốc BHXH TP Hà Nội yêu cầu công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) của toàn hệ thống xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là cấp bách hàng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và các quy định về phòng, chống dịch. Song song đó, đảm bảo giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuận lợi, kịp thời, đúng quy định.

Giám đốc BHXH TP yêu cầu phân công, bố trí công chức, viên chức, NLĐ thuộc BHXH thành phố sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ của ngành BHXH Việt Nam làm việc trực tuyến tại nhà và tại cơ quan từ ngày 26/7/2021 (thứ Hai). Đồng thời, dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thiết thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến và phải được giám đốc BHXH thành phố phê duyệt.

BHXH TP chỉ bố trí cán bộ làm việc tại cơ quan để giải quyết các chế độ BHXH (hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản); thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trực bộ phận “Một cửa”; tính tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT năm 2020 để thanh, quyết toán chi phí với cơ sở KCB BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi KCB và thanh toán các chi phí, xét nghiệm Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 8/2021 (trong kỳ chi trả tháng 7/2021 đã chi 2 tháng gồm tháng 7 và 8/2021), BHXH TP yêu cầu thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đối với người hưởng mới từ ngày 1/8/2021 và đề nghị 100% người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp lý do đặc biệt không nhận qua tài khoản ATM thì phối hợp với Bưu điện thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phương án chi trả tại nhà người hưởng.

BHXH TP tạm dừng tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021. Bộ phận “Một cửa” trực để giải quyết các trường hợp cấp lại thẻ BHYT do mất, rách, hỏng mà cần thiết để KCB ngay (đối với người chưa cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số).

BHXH TP sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính; đồng thời hướng dẫn, đề nghị các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử và giao-nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính./.

Ngọc Dũng