Bảo  Minh

Ngày 23/4 tới, Bảo Minh sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Ảnh T.L

Cụ thể, năm 2020, tổng doanh thu của Bảo Minh là 5.025 tỷ đồng, đạt 109,4% kế hoạch và tăng 9,4% so với năm trước, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 4.295 tỷ đồng, nhận tái bảo hiểm 469 tỷ đồng, doanh thu tài chính 259 tỷ đồng.

Như vậy, bất chấp những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bảo Minh đã vượt mốc doanh thu 5.000 tỷ đồng trong năm vừa qua. Lợi nhuận trước thuế cũng vượt kế hoạch, đạt 233,2 tỷ đồng, bằng 105,7% so với kế hoạch năm.

Được biết, hồi tháng 4/2020, lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Bảo Minh đã khá thận trọng khi quyết nghị kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu chỉ ở mức 3.895 tỷ đồng, bằng 85% doanh thu thực hiện năm 2019; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế kế hoạch năm 2020 dự kiến 188 tỷ đồng, bằng 85,21% so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2020 là 10%.

Và đến cuối tháng 7/2020, trước tình hình kinh doanh tích cực hơn, Bảo Minh đã quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 4.592 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch ban đầu; lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, tăng 17%. Nhưng cuối cùng, kết quả kinh doanh của năm 2020 đã vượt kế hoạch.

Năm 2020 cũng là năm thứ 5 liên tiếp Bảo Minh được A.M Best xếp hạng B++ (xếp hạng cao nhất của các công ty bảo hiểm trên thị trường Việt Nam).

“Đây là một kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn hiện nay, khẳng định bản lĩnh, năng lực và uy tín của Bảo Minh - một doanh nghiệp bảo hiểm lớn mạnh hàng đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam” - ông Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc Bảo Minh chia sẻ.

Trong năm 2021, với định hướng phát triển bền vững, Bảo Minh tiếp tục đặt mục tiêu giữ vững vị trí thứ 4 và từng bước lấy lại vị trí thứ 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục khẳng định là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính, bảo hiểm Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 23/4 tới, Bảo Minh sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Tại đó, các kế hoạch kinh doanh của năm Covid-19 thứ hai sẽ được quyết nghị./.

H.C