Hoàn thành thi công nạo vét luồng hàng hải đúng thời gian

Năm 2022, Cục Hàng Hải Việt Nam (HHVN) đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công nạo vét duy tu các luồng hàng hải theo kế hoạch bảo trì năm 2022 với các Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải (ATHH) miền Bắc và miền Nam. Trong đó, 4 tuyến luồng đã tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng và đang hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán công trình bao gồm: Hải Phòng (đoạn Kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm), Cửa Lò, Cửa Việt và luồng hàng hải sông Hậu (luồng cho tàu biển trọng tải lớn); 6 tuyến luồng đã hoàn thành thi công nạo vét và sẽ tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 31/12/2022 và quyết toán trong tháng 1/2023 bao gồm: Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), Phà Rừng, Nghi Sơn, Đà Nẵng, Sài Gòn - Vũng Tàu và Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước), Rạch Giá; 1 tuyến luồng (Soài Rạp) đang triển khai các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và hoàn thành trong tháng 1/2023 để triển khai các bước tiếp theo; kè luồng hàng hải kênh Hà Nam (đoạn kè đầu kênh) và kè kênh Tắt luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: đã tổ chức nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng và đang hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán công trình.

Các tuyến luồng được nạo vét đúng chuẩn tắc, góp phần giúp hàng hóa thông qua cảng biển được thuận tiện, dễ dàng.       Ảnh: Tiên Vũ
Các tuyến luồng được nạo vét đúng chuẩn tắc, góp phần giúp hàng hóa thông qua cảng biển được thuận tiện, dễ dàng. Ảnh: Tiên Vũ

Bên cạnh đó, Cục HHVN cũng tiếp tục triển khai thực hiện các dự án theo kế hoạch năm 2022: sửa chữa, bảo trì hệ thống đê kè kênh Hà Nam; kè kênh Tắt luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu; hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện thẩm định, duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự toán, dự toán... Đơn vị quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng cho thuê: bến cảng container quốc tế Cái Mép; bến cảng tổng hợp Thị Vải; Cầu 5, 6, 7 - cảng Cái Lân; quản lý khai thác tài sản được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Đơn vị cũng triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án theo danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quản lý đã được phê duyệt.

Hơn 1.500 tỷ đồng bảo trì công trình hàng hải năm 2023

Cũng theo Cục HHVN, kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2023 được Bộ GTVT phê duyệt, tổng kinh phí thực hiện năm 2023 khoảng hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, công trình nạo vét duy tu luồng năm 2022-2023 hơn 1.384 tỷ đồng, công trình thực hiện năm 2022-2025 là hơn 111,8 tỷ đồng, công trình thực hiện năm 2023 là hơn 49 tỷ đồng và những công trình thực hiện năm 2023-2024 là 19,8 tỷ đồng. Chi phí cho các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng năm 2023 khoảng hơn 81 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2022-2023, sẽ có 4 tuyến luồng hàng hải tiếp tục được duy tu, nạo vét nhằm tạo thuận lợi cho tàu, thuyền hoạt động, nâng cao công suất khai thác của cảng biển Việt Nam gồm luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), luồng Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu, luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu. Giai đoạn 2023-2024, có 8 tuyến luồng chuyển tiếp sẽ được triển khai nạo vét, duy tu gồm Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), Hải Thịnh, Cửa Lò, Đà Nẵng, Sa Kỳ, Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu và luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu. Riêng năm 2023, hơn 49 tỷ đồng được chi cho việc nạo vét, duy tu 2 luồng là Kênh Cái Tráp và Rạch Giá. Ngoài ra, đối với luồng Hải Phòng (đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng) được thực hiện duy tu trong kế hoạch từ năm 2022-2025, theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc.

Sản lượng hàng hóa vận tải tuyến quốc tế đạt gần 1,3 triệu tấn

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang, Việt Nam đang có hệ thống cảng biển tổng thể hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, thỏa mãn các nhu cầu đột biến và nhu cầu hàng hóa trong bối cảnh đặc biệt. Sản lượng hàng hóa vận tải tuyến quốc tế của đội tàu Việt Nam tăng cao so với cùng kỳ, đạt gần 1,3 triệu tấn hàng hóa. Doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp vận tải biển đều tăng, một phần do cước vận tải tăng, phần khác là do chất lượng đội tàu cũng được tiếp tục cải thiện, cơ cấu đội tàu ngày càng hợp lý. Công tác quản lý bảo trì công trình hàng hải được thực hiện đúng thời gian, hiệu quả cao.

Ngoài việc duy tu, nạo vét, Cục HHVN, Bộ GTVT cũng lên kế hoạch sửa chữa, bảo trì nhiều công trình hàng hải.

Đặc biệt, Cục HHVN sẽ tiếp tục đôn đốc 2 Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc, miền Nam triển khai thi công nạo vét duy tu các luồng hàng hải năm 2023, đảm bảo đúng tiến độ; tiếp tục quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng cho thuê các bến cảng: container quốc tế Cái Mép, bến cảng tổng hợp Thị Vải, cầu 5, 6, 7 bến cảng Cái Lân; theo dõi, giám sát quản lý và tổ chức lựa chọn đơn vị thuê khai thác bến cảng An Thới; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác cho thuê quản lý khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển...