Bảo Việt đứng đầu Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 7 năm liên tiếp
Bảo Việt được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Bảo Việt được vinh danh trong Top 10 “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam lĩnh vực thương mại – dịch vụ” và Top 5 “Doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em 2022”

Vượt qua hàng trăm ứng cử viên là các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong các hoạt động về phát triển bền vững trong năm 2022, Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong Top 10 “Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2022” và Top 5 “Doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em 2022”. Đây cũng là năm thứ 7 Bảo Việt là một trong các doanh nghiệp bền vững xuất sắc Việt Nam trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Từ các hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia, Ban tổ chức đã lựa chọn 148 hồ sơ để hội đồng xét duyệt đánh giá, chấm điểm và trình Ban Chỉ đạo quyết định 100 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu nhất để biểu dương tại lễ công bố. Trong đó, ở Top 10 các doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ và sản xuất, tỷ lệ doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là 40%, 25% và 35%.

Thông qua việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trọng yếu về 3 yếu tố chính: kinh tế, xã hội, môi trường và đạt điểm đánh giá cao chung cuộc. Việc tham gia và đạt thứ hạng cao tại Bảng xếp hạng 7 năm liên tiếp đã phản ánh những đóng góp liên tục của Tập đoàn Bảo Việt trong việc chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, được các nhà thẩm định ghi nhận và phản ánh trong kết quả xếp hạng năm nay.

Chương trình với chủ đề Chuyển đổi, Bứt phá: Doanh nghiệp vững bền – Quốc gia thịnh vượng chia sẻ các thông tin về lộ trình xây dựng nền kinh tế trung hòa các-bon và thích ứng với biến đổi khí hậu; hiện thực hóa kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030; phát triển thương mại xanh; thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện, là niềm tự hào của ngày hôm nay, mà còn lan tỏa ý nghĩa và động lực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng bền vững, thay đổi tư duy kinh doanh, nhìn nhận phát triển bền vững như một con đường tất yếu và duy nhất giúp doanh nghiệp trụ vững trên thương trường toàn cầu, thiếp lập hệ thống liên kết mạng lưới các doanh nghiệp bền vững, tạo lợi thế cạnh tranh.

Tại Lễ công bố, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng được vinh danh trong Top 100 “Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam”./.