Bảo Việt: Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam liên tiếp gần một thập kỷ
Bảo Việt - Top 10 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam liên tiếp gần một thập kỷ. Ảnh: T.L

Bảo Việt được vinh danh trong Top 10 “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam lĩnh vực thương mại - dịch vụ”

Vượt qua hàng trăm ứng cử viên là các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong các hoạt động về phát triển bền vững trong năm, Bảo Việt tiếp tục được vinh danh trong Top 10 “Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2023”. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp Bảo Việt là một trong các doanh nghiệp bền vững xuất sắc Việt Nam trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Chương trình CSI 2023 được triển khai theo quy chế mới, có nhiều điểm cải tiến nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chặt chẽ trong đánh giá. Năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp Chương trình CSI được VCCI chủ trì tổ chức theo sự chỉ đạo của Chính phủ, với sự phối hợp của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt có thêm sự tham gia của Ban Kinh tế Trung ương trong Ban chỉ đạo Chương trình từ năm nay. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp cả nước, không phân biệt quy mô cũng như lĩnh vực hoạt động.

Từ gần 500 hồ sơ doanh nghiệp đăng ký tham gia, trong đó có tới gần 25% là các doanh nghiệp mới tham gia lần đầu tiên, Ban Thư ký chương trình đã lựa chọn 146 hồ sơ đạt yêu cầu để hội đồng đánh giá chấm điểm độc lập trên phần mềm trực tuyến, đồng thời tiến hành quy trình thẩm định chặt chẽ, minh bạch trước khi trình Ban Chỉ đạo quyết định 100 doanh nghiệp bền vững tiêu biểu nhất để biểu dương tại lễ công bố.

Thông qua việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trọng yếu về 3 yếu tố chính: kinh tế, xã hội, môi trường và đạt điểm đánh giá cao chung cuộc. Việc tham gia và đạt thứ hạng cao tại Bảng xếp hạng 8 năm liên tiếp đã phản ánh những đóng góp liên tục của Tập đoàn Bảo Việt trong việc chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, được các nhà thẩm định ghi nhận và phản ánh trong kết quả xếp hạng năm nay.

Bước sang năm thứ 8, chương trình vẫn tiếp tục sử dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) làm công cụ đánh giá mức độ phát triển bền vững (PTBV) của doanh nghiệp trên các khía cạnh: hiệu quả kinh kinh tế, quản trị doanh nghiệp, môi trường và lao động, xã hội. Trong 130 chỉ số của CSI 2023, có tới 63% chỉ tiêu liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật, các chỉ tiêu liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững chiếm 37%.

Tại lễ công bố, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt cũng được vinh danh trong Top 100 “Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam”.

Doanh nghiệp Việt đầu tiên được công nhận đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững quốc tế

Bảo Việt được công nhận trong bảng xếp hạng tính bền vững của doanh nghiệp toàn cầu (Corporate Sustainability Assessment - CSA) của S&P Global. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng quốc tế đã thể hiện được giá trị, sức khỏe của một doanh nghiệp hàng đầu như Bảo Việt nói chung và sức hút của cổ phiếu BVH nói riêng, thông qua đó nâng tầm doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.

Đánh giá tính bền vững của Doanh nghiệp Toàn cầu (CSA) của S&P cũng cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ESG bao gồm kinh tế, môi trường và xã hội với 61 bộ câu hỏi dành riêng cho từng ngành kinh doanh. CSA là đánh giá hàng năm về các hoạt động bền vững với hơn 10.000 doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

Chỉ số CSA đưa ra những đánh giá chuyên môn từ các chuyên gia S&P Global cũng như căn cứ đánh giá trên kho dữ liệu độc quyền, từ đó làm cơ sở để đưa hồ sơ doanh nghiệp vào Bảng xếp hạng chỉ số phát triển bền vững nổi tiếng nhất thế giới - Chỉ số phát triển bền vững Dow Jones (DJSI).

Chỉ số Bền vững Dow Jones Indices (DJSI) là một hệ tiêu chuẩn toàn cầu dành riêng cho phát triển bền vững nhằm xếp hạng các công ty hàng đầu trên thế giới dựa trên phân tích của RobecoSAM và phương pháp đánh giá của S&P Dow Jones Indices căn cứ theo giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh free-float và theo các tiêu chí ESG (Bộ tiêu chuẩn đo lường môi trường, xã hội và quản trị).

Để được đánh giá trong bảng xếp hạng DJSI, Bảo Việt cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt trên nhiều yếu tố như: sức khỏe tài chính doanh nghiệp, giá trị cổ phiếu, tính minh bạch, hoạt động bền vững của doanh nghiệp…/.