Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 70 triệu đồng, do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu như báo cáo thường niên các năm 2019, 2020, báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 đã kiểm toán, nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên các năm 2020, 2021.

Bất động sản An Phú bị phạt 70 triệu đồng do không báo cáo thông tin
Ảnh minh họa

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, Công ty cổ phần An Phú tiền thân là một đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu của Tổng công ty An Phú (nay là Công ty TNHH một thành viên An Phú) trở thành công ty cổ phần vào năm 2004 với hoạt động chính là đầu tư phát triển bất động sản và kinh doanh xuất nhập khẩu./.