Năm 2015, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, rà soát, bãi bỏ những thủ tục không phù hợp, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Toàn ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục nỗ lực thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 95% số người tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh...

Ông Phạm Văn Lại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết: Sau 17 năm đi vào hoạt động, Bảo hiểm xã hội Quảng Nam đã từng bước đổi mới, vươn lên để tự khẳng định mình, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm. Riêng năm 2014, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn tỉnh lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ đồng (2.210 tỷ đồng), đạt 102,87% so với kế hoạch được giao, gấp hơn 73 lần số thu năm đầu tiên thành lập (năm 1998)./.

Theo TTXVN