Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long nộp thuế cao nhất 250 tỷ đồng. Ảnh: binhlongrubber.vn

Cụ thể, khối doanh nghiệp nhà nước trung ương tiêu biểu là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long nộp thuế cao nhất 250 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước địa phương tiêu biểu là Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước nộp thuế 201 tỷ đồng; khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có Công ty cổ phần FOCOCEV nộp thuế 6,6 tỷ đồng và Công ty TNHH SX-TM Linh Hương nộp thuế 43,4 tỷ đồng, cao nhất so với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Theo báo cáo của Cục Thuế Bình Phước, năm 2012, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn đã phải đối mặt với nhiều thách thức, từ đó doanh số hoạt động sản xuất kinh doanh giảm, nợ thuế tăng cao, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với năm trước, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng hoặc thua lỗ, giải thể...

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, doanh nhân đã chủ động khắc phục khó khăn, sắp xếp lại sản xuất, huy động các nguồn lực mạnh dạn đầu tư cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, tìm kiếm thị trường mới và đẩy mạnh xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã nâng cao ý thức tự giác kê khai tính đúng, tính đủ; nộp đúng, nộp đủ và kịp thời số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước, góp phần tác động tích cực đến kết quả phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

N hững nỗ lực đó đã góp phần tích cực cho kinh tế – xã hội tỉnh Bình Phước, năm 2012 có được mức tăng trưởng GDP đạt 11,5% (cả nước 5,03%).

Trong đó nổi bật là hoạt động xuất khẩu năm qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn tích cực, năng động mở rộng thị trường xuất khẩu, tổng kim nghạch xuất khẩu đạt 608,96 triệu USD đạt 101,49% kế hoạch năm. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cao su và điều.

Các doanh nghiệp, doanh nhân Bình Phước đã góp phần cùng với ngành Thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 với tổng mức thu đạt 3.730 tỷ đồng, đạt 102% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 12% so với cùng kỳ.

Đ.T (Theo TTXVN)