BIC

Được biết, Công ty cổ phần Tây Đô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh gỗ, là khách hàng vay vốn của chi nhánh BIDV Hà Tây, đã tham gia sản phẩm BIC Bảo An từ ngày 18/9/2014 với thời hạn 1 năm, người được bảo hiểm là ông Hoàng Phú Toàn – Tổng Giám đốc Công ty với tổng số tiền tham gia bảo hiểm ở mức cao nhất là 4 tỷ đồng.

Theo điều khoản hợp đồng, trong trường hợp người quản lý doanh nghiệp gặp các rủi ro như tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn, BIC sẽ chi trả cho doanh nghiệp tối đa lên tới 4 tỷ đồng.

Ngày 18/1/2015, trong quá trình xếp và vận chuyển gỗ, ông Hoàng Phú Toàn không may bị tai nạn thương tâm dẫn đến tử vong. Ngay khi biết tin về khách hàng, Công ty Bảo hiểm BIDV Thăng Long, đơn vị đầu mối cấp đơn bảo hiểm cho Công ty cổ phần Tây Đô và chi nhánh BIDV Hà Tây đã chủ động đến gia đình khách hàng chia buồn và hướng dẫn Công ty cổ phần Tây Đô thu thập đủ hồ sơ chi trả bảo hiểm theo quy định.

Sau khi phối hợp với khách hàng hoàn thiện hồ sơ, ngày 5/2/2015, BIC đã ban hành thông báo chấp thuận chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo hợp đồng với Công ty cổ phần Tây Đô là 4 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Phú Chinh, Tân Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tây Đô đã đánh giá cao tính nhân văn của sản phẩm và ghi nhận ý nghĩa của sản phẩm đối với hoạt động của Công ty cổ phần Tây Đô sau mất mát lớn về nhân sự.

BIC là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên và duy nhất triển khai sản phẩm Bảo hiểm cho Người quản lý Doanh nghiệp với mục đích bảo vệ cho nhà quản lý của các doanh nghiệp khách hàng, qua đó gia tăng quyền lợi cho các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng BIDV.

Sản phẩm này được phân phối qua kênh Bancassurance trên toàn hệ thống BIDV từ đầu năm 2014. Công ty CP Tây Đô là khách hàng đầu tiên gặp rủi ro đã được BIC bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm bằng với mức chi trả tối đa của sản phẩm BIC Bảo An./.

Tin và ảnh: Hồng Chi