BIC

Đại diện BIC trao tiền cho gia đình khách hàng. Ảnh: T.L

Được biết, ngày 2/11/2020, ông Hoàng Văn Đắc (36 tuổi) vay vốn tại BIDV Đông Hà Nội với 2 khoản vay, số tiền lần lượt là 800 triệu đồng và 1,3 tỷ đồng với mục đích vay kinh doanh. Được sự tư vấn của cán bộ tín dụng, ông Hoàng Văn Đắc tham gia sản phẩm bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An tại BIC Thái Nguyên, với số tiền bảo hiểm tương ứng với từng khoản vay là 300 triệu đồng và 500 triệu đồng.

Ngày 5/2/2021, ông Đắc điều khiển xe ô tô cá nhân di chuyển trên đường liên xã Tiên Dương - Vân Nội (huyện Đông Anh, Hà Nội) không may gặp tai nạn dẫn tới tử vong. Ngay khi nhận được thông báo từ gia đình ông Đắc, Công ty Bảo hiểm BIDV Thái Nguyên đã gửi lời chia buồn tới gia đình khách hàng, đồng thời, gấp rút phối hợp với gia đình ông Đắc và BIDV Đông Hà Nội thu thập các hồ sơ liên quan để triển khai các thủ tục chi trả bồi thường theo quy định. Tổng số tiền chi trả cho gia đình ông Đắc là 838.890.796 triệu đồng (bao gồm toàn bộ dư nợ khoản vay và trợ cấp lãi vay, mai táng phí).

Sản phẩm bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An - là một sản phẩm chủ chốt của kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) hợp tác giữa BIDV và BIC. Thành công của BIC Bình An tới từ chính ý nghĩa nhân văn của sản phẩm khi hỗ trợ thiết thực cho gia đình người vay vốn trong những thời điểm mất mát, khó khăn nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, BIC Bình An cũng là một trong những công cụ quản trị rủi ro hữu hiệu, giúp ngân hàng bảo toàn được vốn vay trước các rủi ro khách hàng mất khả năng chi trả./.

H.C