BIC chi trả hơn 860 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho cán bộ BIDV Tây Đô
Đại diện BIC Miền Tây trao hơn 860 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: T.L

Được biết, anh Hào tham gia bảo hiểm tai nạn người vay vốn cho khoản vay thấu chi tại Chi nhánh BIDV Tây Đô, đồng thời được bảo vệ bởi bảo hiểm sức khỏe toàn diện BIC Care và bảo hiểm bệnh ung thư BIC Phúc Tâm An theo chương trình phúc lợi của Ngân hàng BIDV dành cho cán bộ nhân viên. Tổng số tiền hơn 860 triệu đồng chi trả cho gia đình anh Hào gồm các quyền lợi từ bảo hiểm tai nạn người vay vốn BIC Bình An và bảo hiểm sức khỏe BIC Care.

Theo định hướng của Ban lãnh đạo Ngân hàng BIDV “bảo hiểm là một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái kinh doanh của BIDV”, tại các chi nhánh BIDV nói chung và BIDV Tây Đô nói riêng, các sản phẩm bảo hiểm của BIC đã và đang khẳng định được những giá trị thiết thực. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ tại chi nhánh luôn tích cực truyền thông, giới thiệu, tư vấn cho khách hàng. Đồng thời, cán bộ BIDV cũng chính là những khách hàng sử dụng các sản phẩm bảo hiểm của BIC.

Việc kịp thời chi trả quyền lợi bảo hiểm, đồng hành, chia sẻ khó khăn tài chính với thân nhân khách hàng vượt qua nỗi đau mất đi người chồng, người cha là trụ cột kinh tế của gia đình, các sản phẩm bảo hiểm BIC tiếp tục khẳng định được giá trị thực tiễn và tính nhân văn sâu sắc. Đối với ngân hàng, BIC Bình An tiếp tục khẳng định vai trò là một công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu trong hoạt động tín dụng./.