Mục tiêu chính của quy hoạch nhằm xây dựng và phát triển công nghiệp dệt may tỉnh Bình Định trở thành ngành kinh tế quan trọng, một trong những ngành chủ lực xuất khẩu, có nhiều sản phẩm chất lượng cao, từng bước đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu đến sản phẩm, quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành một trung tâm dệt may của cả khu vực Duyên hải miền Trung, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cả ngành dệt may Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh phấn đấu mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của ngành dệt may đạt khoảng 17,8%/năm; Đến năm 2020, giá trị sản xuất cảu ngành dệt may toàn tỉnh đạt khoảng 3.950 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2015; Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm (2016-20200) đạt 495 triệu USD và tạo việc làm cho 18.800 lao động, tăng 4.800 lao động so với 2015.

Giai đoạn từ 2021-2025 phấn đấu giá trị sản xuất của toàn ngành dệt may của tỉnh đạt từ 13-14%/ năm và đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp ngành dệt may đạt từ 7.400 – 7.800 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 780 triệu USD, gấp 1,6 lần so với giai đoạn 2016-2020 và tạo việc làm cho từ 22.000 - 23.000 lao động, tăng từ 3.800 - 3.900 lao động so với giai đoạn kế tiếp trước đó....

Sản phẩm chủ yếu trong giai đaọn 2016-2020 và từ 2021-2025 chủ yếu là quần áo Jacket; quần áo trẻ em; veston nam, nữ; váy; đầm và quanà áo đồng phục; bảo hộ lao động… Sản phẩm tăng lên khoảng từ 51 - 53 triệu sản phẩm vào năm 2020 và lên 64 - 65 triệu sản phẩm vào năm 2025. Năm 2016, ngành dệt may tỉnh mới đạt gần 20 triệu sản phẩm; trong đó, sản phẩm bộ com lê, quần áo đồng bộ tăng 14,2 % và áo phong dệt kim, đan móc tăng 312,56 % so với cùng kỳ 2015.

Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, tỉnh tăng cường đầu tư phát triển cho ngành dệt may xuất khẩu, đa dạng hoá mặt hàng, từng bước chuyển dịch phương thức sản xuất kinh doanh từ gia công sang sản xuất từ khâu đầu đến khâu cuối; Nghiên cứu qui hoạch một số cụm công nghiệp hỗ trợ chuyên ngành dệt may và da giày với diện tích từ 50-75 ha.

Cùng với đó, tỉnh khuyến khích và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: chất trợ và các phụ liệu ngành may như chỉ may, cúc, nhãn, mác, khoá kéo và băng thun và các giải pháp về huy động vốn, khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ, thị trường và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi đầu tư và quản lý nhà nước./.

Theo TTXVN