Bình Dương: Dành 67 tỷ đồng bình ổn thị trường sách giáo khoa năm 2022 - 2023
Ảnh: Minh họa

Theo đó, năm học 2022 - 2023, trên địa bàn tỉnh có 2 doanh nghiệp tham gia bình ổn là Công ty cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương và Công ty cổ phần phát hành sách TP. Hồ Chí Minh (Fahasa).

Mục tiêu của kế hoạch nhằm bình ổn và bảo đảm cân đối cung ứng đầy đủ mặt hàng sách giáo khoa, vở và dụng cụ học sinh năm học mới 2022 - 2023.

Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giảm 10% giá bán các mặt hàng sách giáo khoa so với giá bìa theo doanh mục doanh nghiệp đã đăng ký; giảm 10 - 15% vở và dụng cụ học sinh so với giá thị trường trên nguyên tắc doanh nghiệp không bị lỗ.

Tổ chức hệ thống phân phối từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, chủ yếu tập trung tại các trường học, đại lý, nhà sách và các nông trường cao su trên địa bàn tỉnh, phục vụ chủ yếu cho học sinh các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông./.