anh moi

Bình Phước đang bố trí 62 chốt trực dọc tuyến biên giới giáp với Campuchia. Ảnh: TL

Văn bản của UBND tỉnh Bình Phước nêu rõ, yêu cầu cấp thiết hiện nay là tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đơn vị, địa phương hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn; đặc biệt, phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định.

UBND tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình.

Các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. Các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm./.

Gia Cư