Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn được giao khi kết thúc năm, UBND tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố (địa phương) và các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các văn bản pháp lý liên quan đến triển khai, thực hiện dự án đầu tư công để chủ động xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể để kịp thời tháo gỡ.

Giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm của cả nước đạt thấp. Ảnh minh họa: H.T
Bình Thuận phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%. Ảnh minh họa: H.T

Để phân khai chi tiết hết nguồn vốn đầu tư công được giao, UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Các đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Ngoài các giải pháp đã nêu, tỉnh Bình Thuận còn đặc biệt lưu ý các đơn vị liên quan cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án. Kiểm soát tình trạng biến động giá nguyên, nhiên vật liệu xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá trục lợi.

Ngoài việc yêu cầu các sở, ngành, địa phương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý, UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Chủ động bố trí vốn đầu tư công cho công tác chuẩn bị đầu tư, không để bị động, không để tình trạng có vốn mới làm công tác chuẩn bị đầu tư, vốn chờ dự án phê duyệt, vốn chờ thủ tục.

Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác dân vận kịp thời, đúng quy định, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân, không để xảy ra khiếu kiện, phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự./.