Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và ảnh hưởng rất nặng nề tới đời sống kinh tế - xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố. Ngành Giáo dục cũng bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Hàng triệu học sinh không thể tới lớp tới trường. Việc chuyển sang dạy và học trực tuyến là cần thiết và không thể tránh khỏi.

Do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn, không đủ điều kiện, khả năng để trang bị thiết bị học tập trực tuyến thiết yếu như: máy tính, máy tính bảng, ti vi... dẫn đến hàng triệu học sinh không có cơ hội được học tập, khi ngành Giáo dục chuyển trạng thái hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Nhằm thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19, Bộ GDĐT cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em”, nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực trong toàn ngành ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến, trước mắt ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị giám đốc sở GDĐT và hcủ tịch công đoàn ngành các tỉnh; hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn của các đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ tại tất cả các đơn vị; kêu gọi, tuyên truyền, vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, đội ngũ nhà giáo, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu là 1 ngày thu nhập.

Số kinh phí này sẽ sử dụng trên nguyên tắc công khai minh bạch; ban vận động quyên góp, ủng hộ, tiếp nhận, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh của Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo ưu tiên mua thiết bị học trực tuyến hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn ngay tại địa phương và có sự điều phối chung giữa các địa phương trong cả nước./.

Hồng Quyên