Cụ thể hóa Nghị quyết 128/NQ-CP, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Doanh nghiệp gây ảnh hưởng môi trường có thể khó vay vốn
Bỏ quy định doanh nghiệp nợ xấu không được vay vốn trả lương từ gói 26.000 tỷ đồng

Cử tri Đồng Nai cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, để tiếp cận được nguồn vốn vay doanh nghiệp đang gặp khó khăn liên quan đến thủ tục quyết toán thuế để hoàn thiện hồ sơ tiếp cận nguồn vốn. Vì vậy, cử tri Đồng Nai kiến nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến thủ tục quyết toán thuế để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên tiếp cận nguồn vốn vay được dễ dàng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp.

Bỏ một số quy định tạo điều kiện cho doanh nghiệp được vay vốn
Doanh nghiệp được tạo điều kiện vay vốn khắc phục khó khăn. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho biết, ngày 6/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó quy định:

Điều kiện vay vốn: Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

Điều kiện vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động: Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022…

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Quyết định số 33/2021/QĐ- TTg về hồ sơ đề nghị vay vốn đã bỏ quy định về “đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn” tại điều kiện vay vốn và “bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với người sử dụng lao động” quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, do vậy đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay thuận tiện hơn./.