festival di sản quảng nam

Festival di sản Quảng Nam lần thứ V là những ngày hội di sản văn hóa các nước ASEAN. Ảnh: qdnd.vn

Tổng mức kinh phí mà tỉnh Quảng Nam nhận được qua 2 sự kiện này là 13 tỷ đồng. Trong đó, 5 tỷ đồng để thực hiện chi nâng cấp đô thị loại IV cho thị trấn Vĩnh Điện vừa được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV vào đầu tháng 3 vừa qua; 8 tỷ đồng chi cho tổ chức các hoạt động Festival di sản Quảng Nam lần thứ V đã diễn ra trong năm 2013.

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư 199 ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính, về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014./.

Uyên Linh