tàu lặn

Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung một số tài sản như “tàu ngầm, tàu lặn” thuộc đối tượng chịu LPTB. Ảnh: TL.

Tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất đề nghị bổ sung miễn lệ phí trước bạ (LPTB) đối với tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn hoặc phân chia cho vợ, chồng khi ly hôn theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết. Đề xuất này nhằm đảm bảo quyền lợi của vợ, chồng hợp nhất tài sản khi kết hôn và phân chia tài sản sau khi ly hôn, tương tự như trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty cũng được miễn LPTB.

Ngoài ra, đề xuất còn đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các chính sách thuế trong hệ thống thuế và góp phần hạn chế tranh chấp quyền lợi cá nhân giữa các bên.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung một số tài sản khác như “tàu ngầm, tàu lặn” thuộc đối tượng chịu LPTB. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định giá tính LPTB và mức thu LPTB đối với tàu lặn, tàu ngầm như các loại tàu thủy khác.

Việc tính phí tầu ngầm, tàu lặn sẽ khắc phục vướng mắc hiện hành trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân thực hiện; cũng như đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của Bộ Luật Hàng hải về quy định tàu, tàu ngầm, tàu lặn.

Bộ Tài chính đề xuất bỏ tàu thủy ra khỏi đối tượng được miễn LPTB, tại khoản 27 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, vì như vậy sẽ đảm bảo sự đồng bộ và phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tránh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, các chính sách pháp luật sau khi được rà soát, sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung để thêm minh bạch, rõ ràng, góp phần tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý và người nộp thuế thực hiện./.

Minh Anh