chan nuoi

Tăng cường các dịch vụ chăn nuôi sẽ nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ảnh: TL

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 287/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung dự án “Giảm nghèo thông qua phát triển chăn nuôi ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, giai đoạn III” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung thêm 1.796.444 Euro cho dự án, trong đó vốn ODA không hoàn lại là 926.624 Euro; vốn đối ứng của các địa phương tham gia là 126.612 Euro; của các hộ chăn nuôi cùng sở thích tham gia chương trình là 743.190 Euro (bằng hiện vật và nhân lực).

Địa bàn thực hiện dự án mở rộng thêm 5 huyện Trấn Yên, Văn Yên (tỉnh Yên Bái); Phù Yên, Phù Châu (tỉnh Sơn La) và Tân Sơn (Phú Thọ).

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, phối hợp với Nhà tài trợ hoàn thành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

TN