hải quan

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN mở tờ khai XNK. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021, nhu cầu tuyển dụng công chức hải quan năm 2021 là 413 chỉ tiêu.

Đáng chú ý việc tuyển dụng có các đối tượng được cộng điểm ưu tiên theo quy định tại điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

Hồ sơ xác định ưu tiên trong tuyển dụng như sau:

Đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Điều kiện đăng ký dự tuyển, theo điều 36, Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Cụ thể, người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; đáp ứng tiêu chuẩn chính trị của công chức hải quan./.

Ngọc Linh