vịnh hạ long

Dự thảo Luật đề nghị phí tham quan danh lam thắng cảnh chuyển sang thực hiện cơ chế giá để khuyến khích xã hội hóa lĩnh vực này.

Các địa phương chưa gửi báo cáo theo nội dung công văn lần 1 bao gồm UBND các tỉnh: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Nam, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Long.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cho ý kiến về các nội dung: Có nên quy định phí tham quan danh lam thắng cảnh chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá, để nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp thành khu du lịch phục vụ tham quan, khuyến khích thực hiện xã hội hóa lĩnh vực này hay không?

Có cần bổ sung vào danh mục một khoản lệ phí mới là ”lệ phí môn bài” thay thế cho thuế môn bài hiện hành. Theo đó, lệ phí môn bài là một khoản thu gắn với công tác quản lý nhà nước, nhằm kiểm soát số lượng cơ sở kinh doanh hàng năm.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung đối với phí hoa tiêu, dẫn đường (điểm 9, Mục IV danh mục Phí) và lệ phí bay qua vùng trời, đi qua vùng đất, vùng biển. Riêng nội dung này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho ý kiến.

Đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung đối với các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường (đề nghị Bộ Tài nguyên môi trường và các địa phương có ý kiến về vấn đề này).

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội thì Dự án Luật phí và lệ phí sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015) và thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015).

Để có cơ sở xây dựng Dự án Luật phí và lệ phí, đảm bảo đúng tiến độ theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng kết về Bộ Tài chính trước ngày 20/1/2015 để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

Nhật Minh