Tại điểm cầu Bộ Tài chính có sự tham dự của TS. Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính, ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch VACPA, đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tại các điểm cầu có sự tham dự của lãnh đạo 210 công ty kiểm toán trên cả nước.

30 năm không ngừng trưởng thành, phát triển

Khai mạc hội nghị, sau bài khái quát về quá trình hình thành và phát triển trong 30 năm (1991 – 2021) của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam, TS. Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Trong thư của Bộ trưởng đã khẳng định rõ vai trò, đóng góp của ngành Kiểm toán độc lập. Cụ thể: “Trong 30 năm qua, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình phát triển của nền kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế của đất nước. Hoạt động kiểm toán độc lập đã từng bước công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, góp phần phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, làm lành mạnh môi trường đầu tư; thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng: “Ngành Kiểm toán độc lập sẽ có điều kiện trưởng thành, phát triển mạnh mẽ hơn, chất lượng hơn, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả vai trò công cụ quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam”.

Bộ Tài chính họp thường niên giám đốc các công ty kiểm toán năm 2020 -2021
Quang cảnh cuộc họp thường niên giám đốc các công ty kiểm toán năm 2020 -2021, tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Đề cập tới nội dung chính của cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, bà Lê Thị Tuyết Nhung đã báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 - 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của ngành Kiểm toán độc lập.

Theo bà Lê Thị Tuyết Nhung, nhìn chung hoạt động của các công ty kiểm toán trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng cả về quy mô, doanh thu, khách hàng cũng như số lượng, chất lượng dịch vụ.

Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng kiểm toán

Tính đến ngày 1/12/2021 có 210 doanh nghiệp kiểm toán trải dài từ các tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam, với 2.519 người có chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam.

“Nhiều doanh nghiệp kiểm toán có số lượng kiểm toán viên lớn, kiểm toán viên có bề dày kinh nghiệm đã tạo lập được vị thế và danh tiếng trên thị trường, được nhiều khách hàng lớn lựa chọn. Doanh thu cung cấp dịch vụ tăng trưởng đều qua các năm và luôn giữ vững vị trí tốp dẫn đầu trong ngành” - Phó Cục trưởng Lê Thị Tuyết Nhung nhận xét.

Về phía khách hàng, đơn vị được kiểm toán đã có chuyển biến rõ rệt, các đơn vị này đã thực hiện nghiêm túc hơn các nghĩa vụ trong quá trình cung cấp tài liệu, giải trình, phối kết hợp với kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong quá trình kiểm toán để góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán.

Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Tuyết Nhung, bên cạnh những công ty đã có cố gắng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực, cũng phải nhận thấy rằng các bên sử dụng đôi lúc vẫn chưa hoàn toàn tin cậy vào kết quả kiểm toán, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều giữa các công ty, một vài trường hợp kiểm toán viên bị đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán và được công bố công khai cũng ảnh hưởng nhất định đến uy tín của ngành kiểm toán.

Bộ Tài chính họp thường niên giám đốc các công ty kiểm toán năm 2020 -2021
Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán chủ trì cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Thực tế đó đòi hỏi các công ty kiểm toán cần phải tập trung nhiều hơn trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường đào tạo, cập nhật cho đội ngũ nhân viên, đặc biệt là kỹ năng lập giấy tờ làm việc, thu thập bằng chứng kiểm toán và đưa ra ý kiến kiểm toán tuân thủ yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán.

Đề cập hoạt động của VACPA, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đã chia sẻ các kết quả hoạt động nổi bật của VACPA trong giai đoạn 2020 – 2021, các thông tin hữu ích về công tác tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên, học viên; các sản phẩm chuyên môn do VACPA đã hoàn thành và các sự kiện đối ngoại, truyền thông quan trọng của VACPA cũng như các hoạt động hữu ích, thiết thực của Hội dành cho hội viên trong hoạt động nghề nghiệp.

Đại diện cho Hội Kế toán công chứng Anh (ACCA), ông Trần Anh Quân - Ủy viên Ủy ban Hội viên ACCA Việt Nam đã báo cáo nghiên cứu của ACCA về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới việc thực hiện dịch vụ kiểm toán và đảm bảo – cơ hội và thách thức. Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe đại diện Ủy ban Chứng khoán Việt Nam, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) trình bày về: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chức thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020-2021 và một số lưu ý trước mùa kiểm toán năm 2022; một số lưu ý về kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tại các điểm cầu, lãnh đạo nhiều công ty kiểm toán cũng đã chia sẻ những khó khăn vướng mắc của mình do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đồng thời nêu kiến nghị tới Bộ Tài chính vấn đề của ngành nghề như việc biến động nhân sự, tình hình cạnh tranh của thị trường dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ có liên quan, việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Đại diện Vụ Đầu tư, Cục Quản lý giá, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, giải đáp các vướng mắc và nhấn mạnh các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại của lĩnh vực hoạt động kiểm toán để hướng tới mục tiêu hoàn thiện chính sách liên quan tới lĩnh vực kiểm toán độc lập, môi trường dịch vụ kiểm toán và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đa dạng với chất lượng cao nhất, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước và nâng cao vai trò, vị thế của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam./.