dịch vụ công

Đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, giảm chi phí cho doanh nghiệp, vừa tránh lây lan dịch bệnh. Ảnh: TL.

Tại Thông báo số 561/TB-VP, Bộ Tài chính nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội, để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Bộ Tài chính khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Như vậy, từ ngày 20/7/2021, Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính sẽ tăng cường tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế tối đa tiếp nhận và trả kết quả TTHC trực tiếp tại trụ sở cơ quan.

Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện TTHC có nhu cầu đến làm việc tại Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính (link: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/dvc_btc) đối với các TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo Bộ Tài chính, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng có thể gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (qua bưu điện), ghi địa chỉ nơi nhận bên ngoài bì thư như sau: Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính. Hồ sơ có phiếu hẹn trả kết quả từ ngày 20/7/2021 sẽ được gửi đến các tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Các đơn vị thuộc Bộ được giao giải quyết TTHC sẽ phải thực hiện nghiêm túc và tạo điều kiện tối đa giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ được tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. Bộ phận Một cửa Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ hướng dẫn và giái đáp các vướng mắc của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua số điện thoại: 024.22202828 (số máy lẻ 1024/1014).

Đến nay, số dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 của Bộ Tài chính đã đạt gần 50% trong tổng số TTHC./.

Minh Anh