Ngày 4/1/2023, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hợp tác, hội nhập tài chính ngày càng đi vào chiều sâu

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT), Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như các nhiệm vụ phát sinh trong năm 2022 do lãnh đạo Bộ Tài chính giao, cơ bản hoàn thành đáp ứng về chất lượng và thời gian. Đặc biệt khối lượng công việc năm 2022 rất lớn do năm 2022 các hoạt động đối ngoại đã cơ bản trở lại bình thường như thời kỳ trước Covid-19, thậm chí còn được tăng cường; đồng thời trong năm 2022 Vụ HTQT có khối lượng văn bản pháp luật rất lớn.

Bộ Tài chính phát huy tốt hiệu quả trong thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương

Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Tài chính) tổ chức tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 4/1/2023. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo ông Phạm Tuấn Anh, thực hiện kế hoạch công tác của Bộ và các yêu cầu nhiệm vụ phát sinh, Vụ HTQT đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác của Bộ và các yêu cầu nhiệm vụ phát sinh trên các lĩnh vực: Hội nhập tài chính, hợp tác tài chính, quản lý hoạt động đối ngoại, quản lý các chương trình - dự án, thông tin tuyên truyền.

Đơn cử, trong công tác xây dựng văn bản pháp luật liên quan tới hội nhập, Vụ HTQT đã trình Bộ trình Chính phủ ban hành 18 Nghị định biểu thuế FTA.

Trong kênh hợp tác ASEAN, Vụ HTQT tiếp tục chủ trì triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ tiến trình hợp tác tài chính ASEAN, phối hợp với các đơn vị trong các lĩnh vực hợp tác ASEAN về phát triển thị trường vốn, bảo hiểm, kế toán kiểm toán, tài trợ cơ sở hạ tầng, hợp tác hải quan, thuế, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Đơn vị cũng đã chủ trì, tham gia ý kiến liên quan tới nhiều kênh hợp tác tài chính, như: kênh hợp tác tài chính ASEAN+3; kênh hợp tác tài chính tiểu vùng Mê Kông; APEC; hợp tác tài chính V20,....

Về hợp tác tài chính song phương, đơn vị cũng đã chủ trì trình lãnh đạo Bộ Tài chính về chủ trương và nội dung làm việc với các Đại sứ và đối tác nước ngoài; chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thủ tục hành chính thuế và hải quan;...

Theo lãnh đạo Vụ HTQT, công tác hợp tác, hội nhập tài chính năm 2022 đã thể hiện những mặt tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng hóa các đối tác song phương, đa phương của Bộ Tài chính, góp phần cập nhật tình hình chính sách về tài chính – ngân sách tới cộng đồng quốc tế, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết quốc tế đi vào thực chất, giải đáp kiến nghị vướng mắc của các doanh nghiệp kịp thời, tạo hiệu ứng lan tỏa cao.

Tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động thực thi các FTA

Bước sang năm 2023, đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, đơn vị tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hợp tác và hội nhập quốc tế về kinh tế - tài chính trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ; hoàn thiện khung khổ pháp lý và triển khai thực thi cam kết về tài chính trong các hiệp định FTA, các hiệp định thương mại song phương và WTO.

Bộ Tài chính phát huy tốt hiệu quả trong thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Phạm Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Trên cơ sở phê duyệt của Chính phủ và công nhận hiệu lực của các đối tác, trình Bộ trình Chính phủ ban hành các Nghị định thực thi cam kết thuế nhập khẩu đối với Nghị định thư 3 Hiệp định AKFTA, Thoả thuận thương mại song phương Việt Nam – Campuchia, Nghị định sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP để bổ sung quy định áp dụng đối với Malaysia theo trình tự, thủ tục rút gọn, sửa đổi bổ sung Hiệp định RCEP.

Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động thực thi các FTA và căng thẳng chính trị, thương mại giữa các nước lớn, trong đó: tiếp tục theo dõi, báo cáo kịp thời về tình hình thực hiện các FTA; tận dụng các nguồn lực từ các dự án, tài trợ để hoàn thiện công tác đánh giá tác động; nghiên cứu đánh giá tác động đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và với ngân sách nhà nước khi thực thi các FTA; tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng về chính trị, thương mại giữa các nước lớn để kịp thời đề xuất với Bộ các biện pháp, chính sách phù hợp...

Nghiên cứu đánh giá tác động đối với thu ngân sách khi thực thi các FTA

Năm 2023, Vụ HTQT phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đàm phán thuế quan, quy tắc xuất xứ trong các Hiệp định FTA đang đàm phán; tận dụng các nguồn lực từ các dự án, tài trợ để hoàn thiện công tác đánh giá tác động; nghiên cứu đánh giá tác động đối với thu từ hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng và với ngân sách nhà nước khi thực thi các FTA, tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng về chính trị, thương mại giữa các nước lớn để kịp thời đề xuất với Bộ các biện pháp, chính sách phù hợp; tiếp tục chủ động tham gia các hoạt động hợp tác trong Tiến trình hợp tác tài chính khu vực và đa phương trong ASEAN, ASEAN+3, APEC, V20, ASEM, hợp tác với các tổ chức quốc tế, hợp tác tiểu vùng.