dịch vụ công trực tuyến

Hàng năm, Bộ Tài chính sẽ kết nối, tích hợp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính với Cổng DVCQG. Ảnh: Khánh Huyền

Theo thông tin từ Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính đã ký cam kết đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng, vận hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) ngành Tài chính, kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) phục vụ người dân và doanh nghiệp

Theo đó, hàng năm kết nối, tích hợp thêm 20% dịch vụ công trong tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính với Cổng DVCQG cho tới khi hoàn thành.

Đề cập tới tình hình triển khai thực hiện, đại diện Cục TH&TKTC cho biết, tính đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc tích hợp, kết nối đăng nhập một lần và đồng bộ hồ sơ lên Cổng DVCQG đối với các DVCTT: Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; nộp thuế điện tử cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, ngày 16/1/2020, Bộ Tài chính đã có cuộc họp trao đổi với đại diện Văn phòng Chính phủ, Công ty VNPT và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettin Bank) để thống nhất các nội dung đồng bộ trạng thái hồ sơ đối với nộp thuế điện tử doanh nghiệp và phương án tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử cá nhân.

Đề cập tới kế hoạch thực hiện trong năm 2020, đại diện Cục TH&TKTC cho biết, ngày 27/12/2019, Cục THTK đã có công văn số 1290/THTK-DVC để đôn đốc các đơn vị tiếp tục thực hiện tích hợp, kết nối DVCTT lên Cổng DVC quốc gia và yêu cầu các đơn vị thực hiện rà soát đánh giá, đề xuất danh mục, lộ trình các DVCTT sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG trong năm 2020 nhằm đảm bảo chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 là tích hợp 30% các DVCTT mức độ 3, 4 với Cổng DVCQG đến năm 2020.

Đến ngày 16/1/2020, Cục THTK đã nhận được công văn của các đơn vị đăng ký danh mục các DVCTT sẽ triển khai tích hợp, kết nối với Cổng DVC quốc gia.

Theo đó, trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ thực hiện tích hợp, kết nối 135 DVCTT mức độ 3,4 với Cổng DVC quốc gia (trong đó TCT có 79 DVCTT, Tổng cục Hải quan có 18 DVCTT, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có 12 DVCTT, Kho bạc Nhà nước có 2 DVCTT, cơ quan Bộ có 24 DVCTT).

Như vậy, tính đến hết năm 2020, Bộ Tài chính sẽ có 139/500 (chiếm khoảng 28%) DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp, kết nối với Cổng DVCQG.

Đức Minh