ngay phap luat

Đẩy mạnh triển khai công tác này, Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 14836/BTC-PC về việc triển khai “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai thực hiện những hoạt động đã đề ra.

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL; đồng thời tổ chức triển khai các hoạt động được quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-BTC bằng các hình thức phù hợp như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về kết quả PBGDPL trên các báo, tạp chí ngành Tài chính (Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Báo Hải quan…); rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật tài chính; tổ chức đối thoại và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, chính sách thuế và hải quan…; Các đơn vị thuộc Bộ (bao gồm cả các đơn vị thuộc hệ thống ngành dọc đóng tại địa phương: Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước) tích cực hưởng ứng cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” do địa phương phát động theo chủ trương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Theo MOF