y tế

Ảnh: TL.

Dự thảo đề xuất quy định về danh mục dịch vụ, nội dung chi tiết của các dịch vụ; danh mục thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao chủ yếu của gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe áp dụng tại trạm y tế (TYT) xã, phường, thị trấn (gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại TYT xã) và mọi người dân.

Theo đó, dự thảo đề xuất danh mục dịch vụ, nội dung chi tiết của các dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại TYT xã gồm 16 nhóm gồm: Nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền; nhóm dịch vụ phòng chống bệnh không lây nhiễm; nhóm dịch vụ phòng chống bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS; nhóm dịch vụ tiêm chủng; nhóm dịch vụ về dinh dưỡng; nhóm dịch vụ bảo đảm an toàn thực phẩm; nhóm dịch vụ về sức khỏe môi trường; nhóm dịch vụ phòng chống tai nạn thương tích, sức khỏe lao động; nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân; nhóm dịch vụ về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình; nhóm dịch vụ về quản lý sức khỏe toàn dân; nhóm dịch vụ về truyền thông, giáo dục sức khỏe.

Trong đó có các gói dịch vụ như: Tư vấn, tầm soát (sàng lọc) và quản lý tầm soát (sàng lọc) sơ sinh; chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh trong vòng 28 ngày sau sinh tại nhà; chăm sóc sức khỏe cho trẻ em từ 0-6 tuổi; chăm sóc sức khỏe học sinh; quản lý thai và chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai; tư vấn, tầm soát (sàng lọc) và quản lý tầm soát (sàng lọc) trước sinh; chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi…

Dự thảo cũng đề xuất danh mục thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao chủ yếu thuộc gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại TYT xã gồm 59 danh mục. Dự thảo nêu rõ, danh mục dịch vụ, nội dung chi tiết của các dịch vụ; danh mục thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao chủ yếu của gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại TYT xã được cập nhật khi có yêu cầu.

Theo dự thảo, nguồn kinh phí để thanh toán các dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại TYT xã được đề xuất từ nguồn từ ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương, chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp y tế; nguồn từ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; nguồn từ người sử dụng dịch vụ tự chi trả theo các quy định của pháp luật hiện hành; nguồn kinh phí hợp pháp khác (nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động); giá thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao chủ yếu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế./.

Văn Nam