Các địa phương nâng cao cảnh giác, đẩy nhanh tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 Địa phương chậm tiêm vắc-xin Covid-19, Bộ Y tế sẽ điều chuyển

Ngày 5/11, Bộ Y tế có công văn về việc bảo đảm an toàn tiêm chủng gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tiêm chủng
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn tiêm chủng. Ảnh: TL.

Bộ Y tế cho biết, trong thời gian vừa qua các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai công tác tiêm chủng (tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19) đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung sau.

Cụ thể, thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc-xin; tuân thủ đầy đủ các quy trình tiêm chủng, cụ thể: trước tiêm khám sàng lọc và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, thông báo về loại vắc-xin sẽ tiêm chủng...

Trong quá trình tiêm, thực hiện tiêm đúng chỉ định, đúng liều, đúng đường dùng, kiểm tra vắc-xin, dung môi và bơm tiêm, kim tiêm trước khi sử dụng; cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vắc-xin trước khi tiêm chủng…

Sau khi tiêm, theo dõi phản ứng sau tiêm, bảo quản vắc-xin, vật tư tiêm chủng chưa sử dụng theo qui định; xử lý chất thải y tế sau tiêm… theo qui định.

Lập kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đảm bảo phù hợp, rõ ràng, tránh chồng chéo; bố trí nhân lực, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng cán bộ trong buổi tiêm chủng và các điểm tiêm chủng, thời gian tiêm chủng phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Các địa phương cũng cần tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết tiêm chủng để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay; khuyến cáo người dân đưa con em đi tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục cập nhật thông tin và nhập mới, nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc-xin Covid-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương.

Địa phương tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ triển khai các hoạt tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm./.