Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám bệnh, điều trị cho người bệnh gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; sở y tế các tỉnh, thành phố; y tế các bộ, ngành.

Theo Bộ Y tế, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc cần nghiên cứu triển khai, tuân thủ đúng các nội dung quy định trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám chữa bệnh
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám chữa bệnh. Ảnh: Văn Nam.

Nhằm mục đích bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trên tổ chức phổ biến và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan.

Trong đó có quy định quan trọng như: Tại Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Khoản 7. Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa bệnh; Khoản 9. Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi.

Điều 63. Sử dụng thuốc trong điều trị: Điểm a, Khoản 1. Chỉ định sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết, đúng mục đích, an toàn, hợp lý và hiệu quả; Điểm b, Khoản 1. Việc kê đơn thuốc phải phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của người bệnh.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện theo văn bản số 1696/KCB-NV trước đó của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) về việc tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; rà soát, phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực trong kê đơn thuốc, chỉ định các kỹ thuật, dịch vụ y tế để lấy "hoa hồng", gây phiền hà cho người bệnh nhằm trục lợi từ người bệnh cũng như Quỹ Bảo hiểm y tế…

Bộ Y tế đề nghị, các đơn vị chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ đúng quy định kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.