Theo đó, để được xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, kiểm soát hải quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế, hồ sơ DN bao gồm:

Sơ đồ thiết kế khu vực cửa hàng miễn thuế (bao gồm điểm bán hàng, kho chứa hàng) và các địa điểm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của hải quan, hồ sơ các trang thiết bị lắp đặt tại cửa hàng miễn thuế như hệ thống chiếu sáng, camera, hệ thống phòng cháy chữa cháy; 01 bản chụp có xác nhận của thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế.

01 bản chính tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý kinh doanh bán hàng miễn thuế; Hệ thống máy tính phục vụ công tác theo dõi quản lý của cửa hàng miễn thuế, Hệ thống mạng kết nối với cơ quan hải quan.

01 bản chính quy trình quản lý nội bộ của thương nhân đối với xuất, nhập hàng hóa từ kho chứa hàng miễn thuế lên cửa hàng miễn thuế quản lý bán hàng của cửa hàng miễn thuế, việc giao nhận tiền bán hàng miễn thuế, giao nhận hàng miễn thuế./.

N.P