tuyển sinh

Các thầy cô chào đón học sinh lớp 1B, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Long Biên, Hà Nội. Ảnh: Phúc Nguyên

UBND TP.Hà Nội đã có công văn đồng ý đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển vào nhà trẻ khoảng 145.000 trẻ mầm non; mẫu giáo khoảng 483.664 trẻ, trong đó mẫu giáo 5 tuổi khoảng 157.528 trẻ.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh, giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2020 - 2021.

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 130.633 học sinh, giảm khoảng 1.300 học sinh so với năm học 2020 - 2021.

Đối với tuyển học sinh khuyết tật, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để trẻ khuyết tật đủ sức khỏe đến trường.

Phương thức tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển, do UBND quận, huyện, thị xã quy định và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu gồm các trường THCS được UBND TP.Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội” sẽ thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Hà Nội vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh là trực tuyến và trực tiếp để tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tuyển sinh theo tuyến, thời gian tuyển sinh trực tuyến kéo dài từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 3/7/2021 (đối với lớp 1); từ ngày 4/7/2021 đến ngày 6/7/2021 (đối với trẻ 5 tuổi); từ ngày 7/7/2021 đến hết ngày 9/7/2021 (đối với lớp 6).

Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 18/7/2021.

Riêng đối với các trường ngoài công lập có thể tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học. Thời gian tuyển sinh từ ngày 26/5/2021 đến ngày 12/7/2021.

Năm học 2021-2022, thành phố phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào lớp 6.

Phúc Nguyên