Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Phối cảnh Dự án đường cao tốc Đà Năng - Quảng Ngãi. Ảnh: TL

Theo Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), qua kiểm tra hiện trường các gói thầu của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cho thấy, nhà thầu phụ là Công ty TNHH Trung Chính có tập kết cát đến công trường (khu vực lân cận mố cầu A2 cầu VD07) vào các ngày 25, 27/4/2015 và các ngày 2, 3/5/2015 với tổng cộng 1,104m3, tuy nhiên số cát trên được cho là cát khai thác trái phép.

Theo giải trình của Công ty TNHH Trung Chính thì Công ty không biết việc nhà cung cấp cát (Công ty Phúc Thịnh Đạt – đơn vị được chấp thuận cung cấp vật liệu cát cho gói thầu) đã khai thác cát trái phép và cung cấp cho Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi để làm đường công vụ.

Đặc biệt, bản vẽ thi công xử lý đất yếu tại khu vực này chưa được phê duyệt. Do chỉ tập kết vật liệu làm công trình tạm nên Nhà thầu không thông báo yêu cầu công việc đến tư vấn giám sát (do Nhà thầu có trách nhiệm làm và duy tu hệ thống đường công vụ nội bộ công trường trong suốt quá trình thi công).

Trước thực trạng trên, VEC đã yêu cầu Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và tư vấn giám sát chỉ đạo Nhà thầu di dời số vật liệu tập kết ra khỏi phạm vi thi công ngay trong đêm 4/5/2015; đồng thời, dừng công tác vận chuyển và tập kết vật liệu, kiểm tra lại nguồn cung cấp của đơn vị cung cấp; kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan.

Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi rút kinh nghiệm, chỉ đạo Tư vấn giám sát tăng cường hơn nữa công tác quản lý trên công trường; yêu cầu Nhà thầu thi công phải sử dụng các nguồn vật liệu đã được cấp phép, nghiêm cấm sử dụng các nguồn vật liệu chưa được cấp phép hoặc không có nguồn gốc rõ ràng để phục vụ thi công các gói thầu của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Nhà thầu chính và nhà thầu phụ cũng đã cam kết không sử dụng vật liệu không hợp pháp để thi công Dự án./.

Trí Dũng