Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ về mặt quy mô và tốc độ.
Nhiều nhóm hàng có trị giá xuất nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 5/2023 là 54,08 tỷ USD, tăng nhẹ 1,9% so với tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu là 28,04 tỷ USD, tăng 0,6% và tổng trị giá nhập khẩu là 26,04 tỷ USD, tăng 3,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2023 thặng dư 2 tỷ USD, giảm 24,5% so với con số 2,66 tỷ USD của tháng trước.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2023 là 260,79 tỷ USD, giảm 15,3% (tương ứng giảm 47,17 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu là 135,22 tỷ USD, giảm 12,3% (tương ứng giảm 18,88 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu là 125,57 tỷ USD, giảm 18,4% (tương ứng giảm 28,29 tỷ USD).

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến hết ngày 15/5/2023 đạt 87,17 tỷ USD, giảm 12,4%, tương ứng giảm 12,39 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Một số nhóm hàng xuất khẩu giảm như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 4,47 tỷ USD, tương ứng giảm 19,5%; hàng dệt may giảm 2,3 tỷ USD, tương ứng giảm 17,4%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 1,88 tỷ USD, tương ứng giảm 30,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 1,6 tỷ USD, tương ứng giảm 8,2%... so với cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều nhập khẩu cũng có một số nhóm hàng giảm như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 5,47 tỷ USD, tương ứng giảm 66,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 4,39 tỷ USD, tương ứng giảm 13,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 2,15 tỷ USD, tương ứng giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng năm 2023 thặng dư 9,65 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số 240 triệu USD của cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ tháng 5/2023, toàn ngành áp dụng khoảng 56.967 chỉ số tiêu chí đảm bảo phân luồng thông suốt hơn 1,17 triệu tờ khai với tỷ lệ 65,76% tờ khai luồng xanh; 30,49% tờ khai luồng vàng và 3,75% tờ khai luồng đỏ.

So với cùng kỳ tháng 4/2023 giảm 132.102 tờ khai tương ứng với tỉ lệ luồng xanh tăng 0,02%, luồng vàng tăng 0,14% và luồng đỏ giảm 0,16%./.