Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, đang lấy ý kiến có nhiều điểm cần làm rõ.

Theo VCCI, các doanh nghiệp và hiệp hội phản ánh rằng dự thảo Nghị định sửa đổi chưa có quy định về thời điểm công khai. Việc bổ sung quy định thời điểm công khai thông tin sớm sẽ giúp doanh nghiệp có đủ thời gian cân nhắc, chuẩn bị tham gia đấu giá.

Cần tăng tính công khai minh bạch trong đấu thầu khoáng sản
Tăng cường hơn nữa tính công khai minh bạch trong đấu thầu khoáng sản. Ảnh: TL

Hơn nữa Điều 18 tại dự thảo Nghị định sửa đổi đã quy định việc niêm yết thông tin đấu giá phải được thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Trong khi đó, Điều 17.2 dự thảo Nghị định sửa đổi quy định thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá là kể từ ngày niêm yết đến trước ngày mở cuộc đấu giá 15 ngày làm việc. Như vậy, VCCI cho rằng, các quy định này có thể dẫn đến tình trạng ngày bắt đầu niêm yết, cũng là ngày cuối cùng nhận hồ sơ tham gia đấu giá, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận cuộc đấu giá.

“Khoảng thời gian từ khi thông báo mở bán hồ sơ cho đến khi hết hạn nhận hồ sơ quá ngắn là một trong những biện pháp thường được sử dụng để thao túng cuộc đấu giá, đấu thầu. Do đó, pháp luật cần phải bảo đảm khoảng thời gian này đủ dài để nhiều doanh nghiệp có thể tham gia. Điều này lại càng quan trọng trong lĩnh vực khoáng sản, vì đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, doanh nghiệp cần có thời gian tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định trả giá”, VCCI nhấn mạnh.

Đề xuất về các mốc thời gian tiến hành đấu giá, một số doanh nghiệp, VCCI và các hiệp hội cho rằng, việc thông báo, niêm yết thông tin phải được thực hiện ít nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu nhận hồ sơ, hoặc 60 ngày trước ngày hết hạn nhận hồ sơ. Tài liệu thông báo, niêm yết phải được duy trì liên tục từ khi bắt đầu cho đến khi có kết quả đấu giá. Các tài liệu này không được thay đổi, điều chỉnh và phải được lưu trữ nguyên vẹn. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài ít nhất 30 ngày để các doanh nghiệp có đủ thời gian cân nhắc tham gia. Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ từ 2 - 5 ngày trước khi mở phiên đấu giá.