Quốc lộ 1

Thi công mở rộng Quốc lộ 1. Ảnh: ST

Cụ thể, Bộ GTVT đã cảnh cáo các đơn vị, gồm: Công ty xây dựng Vạn Cường; CtyCP tập đoàn Trường Thịnh; Liên danh CtyCP Phương Thành và Tổng công ty Đầu tư xây dựng thương mại Miền Trung; Công ty 471, Công ty 475 do vi phạm công tác đảm bảo ATGT trong khi thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác,…

Đồng thời, Bộ cũng cảnh cáo đối với Công ty 471, Cienco 4, Liên danh Công ty Phương Thành và Tổng công ty Miền Trung do có sử dụng xe thay đổi chiều cao thùng hàng để chở vật liệu thi công vượt quá nhiều lần trọng tải cho phép.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng khiển trách Ban Quản lý dự án 1, Tư vấn giám sát Tiểu dự án 1 do buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát nên đã để xảy ra tình trạng nhiều nhà thầu thi công vi phạm công tác đảm bảo an toàn giao thông; sử dụng xe thay đổi chiều cao thùng hàng để chở nguyên vật liệu.

Bộ GTVT cũng nhắc nhở Liên danh Công ty TNHH Phú Nguyên Hải và CtyCP Xây dựng Trung Đức; Liên danh CtyCP Thuận An và CtyCP Trường Sơn; CtyCP Tân Nam khi không kịp thời xin giấy phép hoặc thỏa thuận thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ khi giấy phép hoặc thỏa thuận thi công hết hạn, .

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu các Sở GTVT, nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án, Tư vấn giám sát các dự án cải tạo, mở rộng QL1, QL14 phải rà soát lại phương án đảm bảo ATGT đã phê duyệt cho các nhà thầu thi công; thực hiện kiểm soát chặt chẽ nhân sự, lao động; phương tiện, thiết bị thi công của nhà thầu thi công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công. Trước ngày 5/8/2014, các đơn vị này phải báo cáo Bộ GTVT về kết quả thực hiện./.

Trí Dũng