Theo lãnh đạo Cục Thuế Cao Bằng, so với dự toán pháp lệnh có 11/17 khoản thu có tiến độ đạt khá: thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 59,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 71,5%; thu phí, lệ phí đạt 66,2%; lệ phí trước bạ đạt 56,6%; thu khác ngân sách đạt 77,9%…

So với dự toán HĐND tỉnh có 10/17 khoản thu có tiến độ đạt khá: Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 50,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 67,9%; thu phí, lệ phí đạt 48,3%; thu khác ngân sách đạt 77,9%; lệ phí trước bạ đạt 53,6%…

Cao Bằng: Thu nội địa 5 tháng tăng gần 15% so với cùng kỳ
Cán bộ, công chức Cục Thuế Cao Bằng họp tổng kết công tác thuế tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế tháng 6 và những tháng cuối năm 2024. Ảnh: CTV.

Có 13/16 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ: Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng 82,6%; thuế thu nhập cá nhân tăng 16,5%; thuế bảo vệ môi trường tăng 51%, lệ phí trước bạ tăng 29,3%; thu phí, lệ phí tăng 40,4%; thu xổ số kiến thiết tăng 21,6%…

Ông Long cho hay, có được kết quả trên, ngay từ những tháng đầu năm cục thuế đã chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thuế. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai công dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế (NNT) thực hiện chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn nộp thuế.

Đẩy mạnh hoàn thuế đảm bảo kịp thời, đúng chính sách pháp luật thuế, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tính đến ngày 31/5/2024, có 65/111 NNT đăng ký thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, đạt 58,6% so với chỉ tiêu đăng ký triển khai với Tổng cục Thuế. Với kết quả như trên, đến thời điểm hiện tại Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành chỉ tiêu lộ trình trong quý II...

Để hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý II/2024, ông Long cho biết, trong tháng 6, cục thuế thực hiện theo dõi, bám sát diễn biến các nguồn thu; đánh giá ảnh hưởng thu từ kinh tế và thay đổi chính sách, chế độ thu để điều hành thu ngân sách linh hoạt.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thu từ đất năm 2024; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành trong công tác quản lý, chống thất thu ngân sách đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh, hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Cao Bằng, cục thuế tiếp tục triển khai áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường kiểm tra, quản lý HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, xăng dầu; rà soát, cập nhật dữ liệu thông tin phục vụ triển khai chức năng Bản đồ số mỏ khoáng sản; riển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên địa bàn toàn tỉnh.