Cập nhật số SIM thuê bao di động bị khóa 1 chiều kể từ ngày 1/4