Theo Cục Viễn thông, qua công tác theo dõi tình hình triển khai, thực hiện cho thấy, công tác chuẩn hoá thông tin đã được các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền và nhận được sự ủng hộ của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động.

Sau hơn 10 ngày triển khai, số lượng thuê bao đến chuẩn hoá sau khi nhận được thông báo của các doanh nghiệp đạt hơn 1 triệu thuê bao (27% trên tổng số gần 4 triệu thuê bao mà các doanh nghiệp đã xác định cần thực hiện chuẩn hoá sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Tuy nhiên, số lượng thuê bao thực hiện chuẩn hoá trong các ngày gần đây có dấu hiệu chững lại.

Chậm chuẩn hóa thông tin thuê bao, Cục Viễn thông ra văn bản đôn đốc
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa thông tin thuê bao. Ảnh: TL

Nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông và đáp ứng tiến độ đề ra, Cục Viễn thông có văn bản 1049/CVT-PTHT (ngày 22/3) đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông di động về việc tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm tiến độ chuẩn hoá bảo đảm thông tin thuê bao.

Theo đó, cục đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người sử dụng dịch vụ thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Các doanh nghiệp chủ động rà soát, phân chia các tập thuê bao (theo thiết bị đầu cuối sử dụng, độ tuổi, …), từ đó tổ chức truyền thông, thông báo qua các hình thức phù hợp (qua tin nhắn, điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng,…) nhằm thúc đẩy, khuyến khích người sử dụng dịch vụ viễn thông thực hiện cập nhật thông tin thuê bao theo đúng quy định; đồng thời, bảo đảm tất cả người sử dụng dịch vụ viễn thông đều tiếp nhận được đầy đủ, chính xác thông tin.

Trước đó, ngày 12/3/2023, Cục Viễn thông đã có văn bản số 954/CVT-PTHT đề nghị các doanh nghiệp triển khai các biện pháp đảm bảo đến ngày 31/3/2023, tất cả các thuê bao đang hoạt động đều có thông tin thuê bao đúng quy định và trùng khớp với thông tin được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.