Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 86 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin), tính đến ngày 8/5/2024.

Cắt margin 86 mã cổ phiếu trên HoSE
Ảnh minh họa.

Cụ thể, các cổ phiếu thuộc diện kiểm soát, cảnh báo như: AGM, CKG, DAG, EVG, TVB, HBC, HNG, HVN, LDG, HAG, ASP, BCE, SJF, C47, CIG, DLG, DXV,… Riêng HVN còn thuộc diện hạn chế giao dịch và SJF cũng thuộc diện đình chỉ giao dịch.

Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là số âm: FCN, FRT, FIT, APH,…

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm: DTL, DXS, FCN, FIT, FRT, SMC, TDC,…

Thời gian niêm yết dưới 6 tháng: VTP, TCI, SBG, QNP, NAB, HTG, HNA, FUEKIVND, FUCTVGF5,... công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin có cổ phiếu AAT.

Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: SBV, VNL, DMC. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán PSH, PTB, CRE, HU1.

Một số quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp: FUCVREIT, FUEIP100, FURKIV30.