Hà Nội

Cán bộ Hải quan Hà Nội rà soát tờ khai của doanh nghiệp phục vụ công tác tính thuế. Ảnh: Hải Anh

Cụ thể, xét đề nghị của Cục Giám sát quản lý về hải quan và của doanh nghiệp, tại Quyết định 867/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần cảng Miền Nam, có địa chỉ: phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp đến, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định 779/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ, có địa chỉ: phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nguyên nhân là công ty có đề nghị tạm dừng hoạt động đại lý do không đảm bảo điều kiện về nhân viên làm đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

2 quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ 27/1/2021.

Theo Khoản 1, Điều 20, Luật Hải quan điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan quy định: Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá hoặc đại lý làm thủ tục hải quan; có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định./.

Ngọc Linh