TCHQ

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian vừa qua đã nhận được phản ánh của doanh nghiệp (DN) trong quá trình tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN (ASW) tại một số cục hải quan địa phương.

Theo phản ánh của DN, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu đã truyền C/O điện tử thông qua cơ chế một cửa ASEAN đến Hải quan Việt Nam. Tuy nhiên, khi DN làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan thông báo không nhận được C/O điện tử trên hệ thống một cửa quốc gia, gây khó khăn cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan, ách tắc hàng hóa tại cảng, tốn kém thời gian, chi phí lưu kho bãi và các chi phí phát sinh khác.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của DN, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung nghiệp vụ.

Cụ thể, khi thực hiện tiếp nhận C/O mẫu D điện tử trên hệ thống ASW, trường hợp không tìm thấy C/O điện tử trên hệ thống thì công chức hải quan phản hồi cho người khai hải quan biết tại mục Chỉ thị của hải quan trên tờ khai hải quan nhập khẩu; trong đó nêu rõ: đã thực hiện tra cứu C/O nhưng không tìm thấy C/O trên hệ thống.

Đồng thời, công chức hải quan phải báo cáo lãnh đạo chi cục phụ trách có văn bản phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo. Trường hợp DN xuất trình C/O bản giấy thì không gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan.

Trường hợp C/O mẫu D điện tử chưa được truyền trên hệ thống, nhưng DN xuất trình bản giấy được cấp đúng theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) thì kiểm tra tính hợp lệ của C/O bản giấy, đối chiếu với chứng từ hồ sơ hải quan có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý C/O mẫu D điện tử tại các chi cục trực thuộc. Công chức nào cố tình gây khó dễ cho DN thì thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, luân chuyển khỏi chi cục, không bố trí làm công tác nghiệp vụ./.

Ngọc Linh