vĩnh yên

Bộ phận tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế của Chi cục thuế Vĩnh Yên. Ảnh: Đức Minh

Trong đó, nhiều khoản thu đạt khá và vượt dự toán quý I, như: Thu thuế ngoài quốc doanh vượt 26,2%; thu thuế thu nhập cá nhân vượt 11,6%; thu tiền sử dụng đất vượt 78,8%; thu lệ phí trước bạ đạt 93,7%...

Theo Chi cục trưởng Nguyễn Trí, để có được kết quả trên, chi cục đã yêu cầu các đội thuế nhận kế hoạch chủ động, tích cực chỉ đạo, đôn đốc khai thác các nguồn thu, tổ chức, quản lý thu. Bên cạnh đó, đơn vị rà soát hộ mới ra kinh doanh, điều tra doanh thu để đưa vào quản lý thuế.

Đồng thời, đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015. Đơn vị cũng đã tích cực đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế môn bài năm 2016 và các khoản thuế khác phải nộp vào ngân sách nhà nước bằng phương pháp điện tử.

Đặc biệt, chi cục triển khai kịp thời việc rà soát thực hiện khai thuế, sự tồn tại của doanh nghiệp tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, biến động bất thường của các doanh nghiệp được cấp hóa đơn lần đầu. Chi cục cũng tăng cường công tác xác minh hóa đơn đối với các đơn vị rủi ro cao về thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hóa đơn và gian lận trốn thuế.

Ngoài ra, chi cục cũng triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch và phát sinh; tích cực thu hồi nợ đọng, hạn chế nợ mới phát sinh, xử lý nghiêm các trường hợp nợ thuế dây dưa, chây ỳ./.

Đức Minh - Văn Tuấn