Theo Bộ Tài chính, có 20 địa phương được cấp bổ sung kinh phí thực hiện chính sách, bao gồm: Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Trà Vinh, An Giang, Bình Định, Bình Thuận và Đắk Lắk.

Cụ thể số kinh phí cấp cho mỗi tỉnh như sau: tỉnh Hà Giang: 12,821 tỷ đồng, Lạng Sơn: 25,291 tỷ đồng, Lào Cai: 8,433 tỷ đồng, Yên Bái: 8,05 tỷ đồng, Thái Nguyên: 10,859 tỷ đồng, Bắc Kạn: 5,956 tỷ đồng, Bắc Giang: 6,354 tỷ đồng, Hòa Bình: 12,6 tỷ đồng, Sơn La: 26,604 tỷ đồng, Lai Châu: 6,221 tỷ đồng, Hà Tĩnh: 1,508 tỷ đồng, Quảng Nam: 14,68 tỷ đồng, Đắk Nông: 1,042 tỷ đồng, Gia Lai: 4,532 tỷ đồng, Lâm Đồng: 4,869 tỷ đồng, Trà Vinh:1,196 tỷ đồng, An Giang: 238 triệu đồng, Bình Định: 1,76 tỷ đồng, Bình Thuận: 265 triệu đồng và Đắk Lắk: 7,958 tỷ đồng.

Riêng đối với tỉnh Bạc Liêu, nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 12/2013/QĐ-TTg còn dư (392 triệu đồng) của năm 2014, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh chuyển nguồn sang năm 2015 để tiếp tục thực hiện chính sách./.

Thông tư liên tịch 27 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định:
Về mức hỗ trợ tiền ăn, mỗi tháng học sinh được hỗ trợ bằng 40% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.
Về hỗ trợ tiền nhà ở, đối với học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Thảo Miên